Besikta bilen

Besikta bilen

Den 17 december 2009 fattade riksdagen beslut om att avskaffa Bilprovningens monopol den 1 juli 2010.  Det innebär att det inte längre bara är svensk bilprovning som kan genomföra kontrollbesiktning av ditt fordon.

Det mest troliga är ju att verkstäder söker behörighet som besiktningsorgan, vilket skulle innebära att de kan besikta bilen i samband med din årliga service. Det är ju en välkommen extratjänst, som jag tror det blir svårt för verkstäder att inte erbjuda.

I propositionen som lämnades till Riksdagen står bland annat följande:

Besiktningsverksamhet avseende kontroll-, registrerings-, moped- och lämplighetsbesiktning av fordon omregleras så att sådan verksamhet kan konkurrensutsättas. Behörig myndighet ska föreskriva bl.a. vad som ska ingå i en besiktning, krav på utrustning vid utförande av besiktning och vilken utbildning och kompetens en besiktningstekniker ska ha. Besiktningsorgan som utför besiktningar av fordon ska vara ackredi-terade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Kommentarer

Kommentarer

Comments are closed.