Besikta bilen

Vad kontrolleras på besiktningen?

Bilprovningen har en lista med de punkter som kontrolleras vid en normal kontrollbesiktning. En del saker kan du kontrollera själv, andra är lite svårare.

  • Stomme – vi kontrollerar bärande konstruktion, golv, hjul-hus och vitala infästningar för att konstatera rostskador. Ju tidigare rosten upptäcks, desto mindre är risken att någon del brister som äventyrar trafiksäkerheten.
  • Hjul och styrsystem – vi undersöker fram-/bakvagn, fjä-dring, däck och styrdetaljer så att du inte riskerar ett haveri på grund av skador, slitage eller glapp.
  • Drivsystem – vi kontrollerar motor med bränsle-, el- och avgassystem samt kraftöverföring.
  • Bromssystem – vi kontrollerar färdbromsens prestanda, funktion, manövrering, reglering och transmission samt parkeringsbromsen. Otillräcklig total bromskraft ger av-sevärt förlängd bromssträcka. Ojämn bromsverkan kan innebära att fordonet drar i sidled vid en inbromsning och att bromssträckan förlängs.
  • Karosseri – delar av fordonets karosseri, såsom bilbälten, vindrutor, dörrar, lastsäkringsutrustning och gasinstallation kontrolleras.
  • Kommunikationssystem – vi kontrollerar fordonets kom-munikationssystem, exempelvis strålkastare, blinkers, fram- och baklyktor, reflexer, vindrutetorkare och -spolare, signalanordning, backspeglar och att varningstriangel finns. Funktioner som gör att du både ser och syns.
  • Miljökontroll – bilens avgasrenande system kontrolleras. Vi mäter halter av koloxid (CO) och kolväten (HC). Vi mäter också Lambdavärdet – beräknat värde på viktförhållandet mellan bränsle och luft. Gränsvärdena står inom parentes på protokollet. Vi bedömer även bullernivån.
  • Övrigt – Vissa övriga anordningar kontrolleras på fordo-net, till exempel draganordning, vissa kontrollampor och hastighetsmätare.

Kommentarer

Kommentarer

Comments are closed.